Spravovanie dátSystémy plné inovácií

V prípade záujmu o ľubovoľný systém nás kontaktujte

Smart Terminál na manuálne sťahovanie a automatický prenos údajov z kariet vodičov cez LAN/WLAN sieť k ich automatickej archivácii a vyhodnoteniu. Údaje z digitálnych a inteligentných tachografov sa automaticky prenášajú cez terminál po ich načítaní z dátového kľúča DLK Pro Smart. Prenos údajov je možný aj USB kľúčom.

Bluetooth zariadenie SmartLink na prepojenie digitálneho alebo inteligentného tachografu VDO typu DTCO s mobilným telefónom s OS Android a iOS k online zobrazeniu tzv. VDO počítadiel ako času jazdy, prestávky, odpočinku, ... a k sťahovaniu a prenosu údajov z kariet vodičov pomocou mobilného telefónu, ich archivácii a vyhodnoteniu.

Dátový kľúč DLK Pro Smart na manuálne sťahovanie a prenos údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov, k ich archivácii a vyhodnoteniu.

Mobilná aplikácia Driver Card Data k zariadeniu SmartLink na online zobrazenie tzv. VDO počítadiel ako času jazdy, prestávky, odpočinku, ... a k sťahovaniu a prenosu údajov z kariet vodičov, k ich archivácii a vyhodnoteniu. Alternatívnym riešením je mobilná aplikácie VDO Driver a VDO Fleet.

Zariadenie DL4G a RDD s pevnou zástavbou do vozidla na automatizované sťahovanie a GSM prenos údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov, k ich archivácii a vyhodnoteniu.

Mobilné zariadenie RDD na manuálne sťahovanie a GSM prenos údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov, k ich archivácii a vyhodnoteniu.

Moderné a progresívne riešenie webovým programom TIS WEB 5 /VDO FLEET/ na automatickú archiváciu a vyhodnotenie údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov s prvkami balíčka mobility. Jediné riešenie na trhu s automaticky generovanými výstupmi v elektronickom PDF formáte aj s ich automatickým doručením do nastaveného emailu užívateľa. So zariadením RDD/DL4G ide o jediný plne automatizovaný systém bez potreby zásahu človeka na sťahovanie, prenos, archiváciu a vyhodnotenie údajov z digitálnych tachografov, inteligentných tachografov a kariet vodičov.

Moderné a progresívne riešenie GSM / Bluetooth zariadením VDO LINK bez potreby pevnej inštalácie na prepojenie digitálneho a inteligentného tachografu VDO typu DTCO s mobilným telefónom s OS Android a iOS k online zobrazeniu tzv. VDO počítadiel ako času jazdy, prestávky, odpočinku, ... a k automatickému sťahovaniu a prenosu údajov z kariet vodičov a tachografov cez mobilnú dátovú GSM sieť, k ich archivácii a vyhodnoteniu. Zariadenie bude dostupné od 01/2023.

-->